Their Master's Voice

Nazwa Their Master's Voice
Edycja Lost Kindred   (lista kart)
Rarity 4
Tekst karty Usable by a locked vampire.
Unlock a gargoyle creature ally or a ready slave Gargoyle you control.
Rodzaj Reaction   
Wymagany klan Tremere/Tremere antitribu
Rysownik Gábor Németh
Nazwa Edycja [down] Rarity Cena Ilość Koszyk Stan Sprzedawca
Brak w sklepie