Barbaro Lucchese

Nazwa Barbaro Lucchese
Edycja Promo   (lista kart)
Rarity Promo
Tekst karty Independent: Barbaro may place a taint counter on a minion as a +1 stealth (D) action. If a minion has 2 taint counters, burn those counters to make the minion infernal. Barbaro may change his clan to Tremere antitribu as +1 stealth action. Infernal.
Klan Baali
Dyscypliny dai obf pre tha  
Grupa 3
Capacity 5
Nazwa Edycja [down] Rarity Cena Ilość Koszyk Stan Sprzedawca
Barbaro Lucchese Promo Promo 4.99 PLN Oryginalna cena 1.04 GBP 1 M/NM EN nekhomanta
Barbaro Lucchese Promo Promo 11.00 PLN 3 M/NM PL sbodek