Vampire the Eternal Struggle

Data wydania: 1995-09-15

Przy przedruku pierwszej edycji zmieniono nazwę gry i rewers karty. Dla uniknięcia nieścisłości zasady zostały napisane od nowa oraz przeredagowano teksty wielu kart. Kilku zmieniono również funkcjonalność, na przykład FameFame stał się unikalny. Nowe wydanie zawierało 436 kart. Kilka kart z pierwszego wydania zostało pominiętych, w zamian dodano kilka nowych (Archon InvestigationArchon Investigation, Elder InterventionElder Intervention, Justicar RetributionJusticar Retribution, Protected ResourcesProtected Resources, RavenRaven i Shadow of the BeastShadow of the Beast).

Rozpoznawanie: logo V:tES na rewersie karty, brak symbolu edycji

Linki

Vampire the Eternal Struggle na stronie White-Wolf'a
Lista kart